Vi hjälper Dig gärna med arrangemang i studieteknik på den högskola/universitet som du studerar eller arbetar på!

Att känna säkerhet i hur man ska strukturera upp sina studier och hur man snabbt kan ta in information kan bli en avgörande trygghet för att ta steget till högskole- och universitetsstudier.

Vi anpassar utbildningen efter era önskemål och kan hålla föreläsningar under hela året. Många universitet och högskolor har förstått värdet av god studieteknik. Till dessa skolor återkommer vi varje år som ett stående obligatoriskt moment.

Se Referenser

I våra föreläsningar ingår boken "Studieteknik för universitet/högskola", Kellquist/Eneroth, 1999.

Syftet är att öka studenternas:
+ Läshastighet
+ Minneskapacitet
+ Inlärningsförmåga
+ Motivation
+ Koncentration

Dina studenter kommer att lära sig följande:
Speedreading Hur de kan läsa mer än dubbelt så snabbt, med bättre koncentration och förståelse.
Minnestekniker Associering och visualisering. Hur de ökar sin minneskapacitet.
Effektiv Lästeknik Hur de snabbt skaffar sig en helhetsbild över ett ämne. Studieplanering, skumläsning, fördjupad läsning, betydelsen av repetitioner och frågeställningar. Hur de prioriterar sitt material och klarar sina tentor.
Mindmapping Detta är en anteckningsteknik som är anpassad efter hjärnans sätt att lagra information.Lär dina studenter att anteckna överskådligt, kreativt och effektivt.
Inlärningsstilar och Intelligens Vilka inlärningsstilar finns det? De sju intelligenserna. Att intelligens är genetiskt betingad är inte vetenskapligt bevisat utan snarare ett populärt antagande. Människans intelligens är fullt utvecklingsbar.

Vill du ha mer information?
Kontakta oss:
Eva Griffith
eva.griffith@studieteknik.se

Resultatet blir framgångsrika studier, snabbare.