Referenser

Genom att utvärdera våra kurser och föreläsningar försöker vi att ständigt förbättra och utveckla våra presentationer. Allt för att deltagarna skall ges redskapen att bli bättre och framgångsrika studenter och medarbetare inom sina respektive områden. Läs även vad som har skrivits om oss i Media.

Genomförda utvärderingar länkas in på den här sidan kontinuerligt. Har ni intresse av att få tillgång till referens från någon speciell skola eller inriktning är ni välkomna att kontakta oss.


Högstadium/Gymnasium:

Kista Stadsdelsförvaltning, ht 2006
Kista Stadsdelsförvaltning, ht 2005
Finnvedens utbildningscenter, Värnamo 2003
Sthlms Fria Gymnasium, Stockholm 2003 Del 1 o 2
Katarinaskolan, Uppsala 2003 Del 1 o 2
Kullaviks Montessoriskola, årskurs 8 o 9, 2001
Orsa vuxengymnasium, 2001


Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY):

Swedish College of Travel and Tourism, Orsa 2006
Swedish College of Travel and Tourism, Orsa 2005
Frans Schartau, Stockholm ht 2005
Schartau, Stockholm 2004
Swedish College of Travel and Tourism, Orsa 2004
Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn 2003 Del 1 o 2
Swedish College of Travel and Tourism, Orsa, HT 2003 Del 1 o 2
Swedish College of Travel and Tourism, Orsa, VT 2003
Yrkeshögskolan Helsingborg, 2002
Affärsinformatik, IHH, Tranås Utb. center 2001


Universitet/Högskola:

Karolinska Institutet, Huddinge ht 2006
Sophiahemmets sjuksköterskehögskola samt Röda Korsets Sjuksköterskehögskola, Stockholm ht 2006
Luleå Tekniska Högskola, Skellefteå 2005
Karolinska Institutet, Huddinge ht 2005
Sophiahemmets sjuksköterskehögskola samt Röda Korsets Sjuksköterskehögskola, Stockholm ht 2005
Företagsekonomiska inst, Uppsala Universitet ht 2005
Karolinska Institutet, Huddinge 2005
Företagseknomiska inst., Uppsala Universitet 2005
Luleå tekniska högskola, 2004
Handelshögskolans civilekonomprogram, GBG 2003
Juridiska institutionen., Handels GBG 2003 Del 1 o 2
Nationalekonomiska institutionen. Uppsala 2003 Del 1 o 2
Restauranghögskolan, Grythyttan 2003 Del 1 o 2
Inst. för Hälsa-& Vårdvetenskap, Skövde 2003
Enheten för Lärarutbildning, Skövde 2003 Del 1 o 2
Inst. för Datavetenskap, Skövde 2003 Del 1 o 2
Restauranghögskolan Grythyttan 2002
Högskolan i Skövde, inst. för hälso- och vårdvet. 2002
Blekinge Tekniska Högskola, 2002
Inst. för samhällsvetenskap, Högskolan i Skövde, 2001
Sv. Lantbruksuniversitet i Uppsala, 2001
Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, 2001
Inst. för Naturvet. Högskolan i Skövde, 2001
Inst. för Ingenjörsvet. Högskolan i Skövde, 2001
Inst. för Datavet.Högskolan i Skövde, 2001
Kulturgeografiska inst. Göteborgs Universitet 2001
Inst. för Beteendevet. Högskolan i Skövde 2001
Sv. Lantbruksuniversitet i Alnarp 2000
Inst. för turismvet., Mitthögskolan, Östersund, 2000
Sekt. f. Matematik o Datavet. Chalmers, GBG, 2000


 
Kista Stadsdelsförvaltning

Utvärderingar från föreläsningen i studieteknik för Kista Stadsdelsförvaltning den 7 oktober 2006. Föreläsare: Eva Griffith.
Den här sidan fylldes i efter föreläsningen av 30 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
30 0 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
30 0 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
29 1 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
27 3 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, flera av dem: Ja, några av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
24 6 0 0

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
26 4 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
29 1 0

*Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka

______________________________
 
Swedish College of Travel and Tourism, Orsa 2006

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för Scott den 31 augusti 2006. Föreläsare: Eva Griffith.

Den här sidan fylldes i efter föreläsningen av 60 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
60 0 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
59 1 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
60 0 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
57 3 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, flera av dem: Ja, några av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
45 15 0 0

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
57 3 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
60 0 0

*Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka

______________________________
 
Karolinska Institutet, Huddinge ht 2006

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för Sjuksköterskeprogrammet Karolinska Institutet den 24 augusti. Föreläsare: Eva Griffith.

Den här sidan fylldes i efter föreläsningen av 136 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
135 1 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
131 5 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
128 8 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
126 10 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, flera av dem: Ja, några av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
87 47 0 7

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
112 22 2

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
136 0 0

*Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka

______________________________
 
Sophiahemmets sjuksköterskehögskola samt Röda Korsets Sjuksköterskehögskola, Stockholm ht 2006

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för Sophiahemmets Sjuksköterske-högskola samt Röda Korsets Högskola den 6 september 2006. Föreläsare: Eva Griffith.

Den här sidan fylldes i efter föreläsningen av 84 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
83 1 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
81 3 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
80 4 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
78 6 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, flera av dem: Ja, några av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
58 26 0 7

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
78 6 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
83 1 0

*Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka

______________________________
 
Utvärdering Orsa Vuxengymnasium

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Orsa Vuxengymnasium 2000-04-07. Antal ifyllda utvärderingar: 30 stycken. Föreläsare: Eva Griffith.

1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
28 2 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
30 0 0

1. Jag tycker att föreläsningen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
28 2 0

3. Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?

Ja: Nja: Nej:
27 2 1

4. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
26 3 1

5. Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
29 1 0

6. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
30 0 0

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: En mycket kompetens föreläsare. Det var mycket bra och man kommer ha en god användning av det här i fortsatta studier. Det var mycket lärorikt. Mycket intressant. Det här skulle behöva repeteras. Mycket bra dag. Kanon! Mycket bra och jätteintressant. Tack!

< tillbaka

______________________________
 
Chalmers/ Göteborgs Universitet

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Institutionen för datavetenskap, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet. 2000-08-22. Antal ifyllda utvärderingar: 32 stycken.

Föreläsare: Mats Eneroth.

1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
26 6 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
32 0 0

3. Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
26 2 4

4. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
26 6 0

5. Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
32 0 0

6. Tycker du att det är bra att föreläsningen ges obligatoriskt vid terminsstart?
Ja: Nja: Nej:
26 2 4

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: "Jag tror man kommer ha nytta av detta, även om man inte aktivt tänker på något av denna föreläsning finns det där i huvudet."
"Detta var väldigt givande. Sådan föreläsningar borde man få i början av gymnasiet."
"Jag tyckte att det var mycket lärorikt och motiverande att få alla tips och tekniker." "Studieteknik borde vara obligatoriskt redan på gymnasienivå."
"Mer, mer, mer..."

< tillbaka

______________________________
 
Utvärdering Högskolan i Kristianstad 2000

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsningarna för Högskolan i Kristianstad 16-18 aug. 2000. Antal ifyllda utvärderingar: 225 stycken. Föreläsare: Eva Griffith.

1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
211 10 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
216 9 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
200 25 0

3. Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
198 16 11

4. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
214 11 0

5. Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
223 1 1

6. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
210 5 10

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Extremt bra och "matnyttig" föreläsning.

Jag trodde aldrig att det skulle fungera på mig. Jag tänkte att har man inte funnit en bra teknik än så borde man inte läsa på Högskolan, men fel. Jag vet att jag kan förbättras - tack.!

Jag kan redan nu säga att jag vet att allt det jag lärt i dag kommer att vara till stor hjälp, tack!

Föreläsaren Eva var enormt duktig, jag har inte brustit en sekund i koncentration och uppmärksamhet på grund av att hon gjorde ämnet så fruktansvärt intressant.

Bra med bok, då fortsätter man lättare.

Mycket givande. Ser på läsning och studerande på ett helt annat sätt. Denna föreläsning tror jag kommer underlätta mina studier.

1000 tack för att en gammal "hönshjärna" fick lite fart!

En rolig, motiverande föreläsare som gör mig mycket nyfiken på att få prova teknikerna. Rolig, korrekt, motiverande, spännande.

Jag höjde min läsning från 272 ord per minut till 680 o.p.m. Detta är ett bevis på bra undervisning.

Detta var den bästa föreläsning jag varit på, tack!

Mycket bra föreläsning. Man blev pigg i stället för trött som brukar bli på en föreläsning. Tack för ny kunskap!

Kanon - det här ger en kick. Livsviktigt för en student, tack!

< tillbaka

______________________________

Utvärdering Mitthögskolan Turismvetenskap i Östersund 2000

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Instutionen för Turismvetenskap, Mitthögskolan i Östersund 2000-10-09. Antal ifyllda utvärderingar: 50 stycken.

Föreläsare:Gustaf Ahlsén

1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
41 9 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
47 3 0

3. Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
45 2 3

4. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
44 0 0

5. Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
50 0 0

6. Tycker du att det är bra att föreläsningen ges obligatoriskt vid terminsstart?
Ja: Nja: Nej:
45 1 4

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: "Tänkvärt; hem och träna!
Detta borde alla lära sig tidigt."
"Många tips som jag kommer at ha användning av i mina fortsatta studier."
"Tack för en intressant och lärorik eftermiddag!" "Mycket givande, jag kommer absolut att använda mig av detta."
"Bra med praktiska övningar."
"Ska hem och träna snabbläsning, trodde aldrig att jag skulle kunna läsa så snabbt och ändå få med det väsentligaste."
"Inspirerande! 5 timmar gick väldigt fort."
"Det framfördes på ett sådant sätt att man fängslades med en gång!"
"Absolut värt ett försök att lära sig läsa snabbare och att repetera mera."
"Har fått en klar insikt om hur man bör studera och lära in. Nu gäller det bara att öva."
"Väldigt bra att det var fokuserat på olika studietekniker."

< tillbaka


Utvärdering Restauranghögskolan 2000

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Restauranghögskolan, Grythyttan, Örebro Universitet 2000-08-29. Antal ifyllda utvärderingar: 42 stycken.

Föreläsare: Anders Höglund

1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
35 7 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
39 3 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
40 2 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
38 2 2

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
38 3 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
41 0 1

7. Tycker du att det är bra att föreläsningen ges obligatoriskt vid terminsstart?
Ja: Nja: Nej:
40 0 1

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Inspirerande föreläsare som var trevlig, pedagogisk och mycket kompetent. Med verktygen från föreläsningen blir det enklare och effektivare att studera. Tack.
Otroligt bra föreläsning av en fantastiskt bra föreläsare som har givit mig enormt mycket motivation, tack!
Tycker att det var mycket lättlyssnat och intressant. Tror nog att jag kommer att ha stor nytta av den här "hjälpen". Tack så mycket.
Det var över förväntan, kanske lite lång men med raster så gick det bra. Borde vara obligatoriskt i gymnasiet.
Föreläsaren gjorde att tiden gick fort och man var koncentrerad hela tiden fast på ett avslappnat sätt. Föreläsaren verkar tycka att detta är så otroligt kul att man inte kunde tycka något annat, Tack!
Det var bra med nytt tänkande, inte samma vanliga. Mycket bra föreläsare, jag har lärt mig mycket idag. Toppen!
Bra föreläsare. Gjorde mig uppmärksam på ett lättsamt och humoristiskt sätt.
Engagerad, humoristisk och pedagogisk föreläsare! Bra och metodiskt sätt att visa hur man kan öva.

< tillbaka

______________________________


Utvärdering Finnsvedens gymnasium 2000

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning på Finnvedens gymnasium den 2000-10-07. Antal ifyllda utvärderingar: 89 stycken.

Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
72 17 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
85 4 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
61 27 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
81 7 1

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
78 11 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
85 3 1

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
82 4 2

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Han fick mig att förstå att alla kan få bra betyg om man bara vill. Detta kommer att underlätta i fortsatta studier.
Den här dagen var mycket givande. Jag har lärt mig mer än vad jag trott jag skulle göra.
Läraren hade humor och det gjorde föreläsningen mycket roligare!
Det kommer garanterat bli roligare att läsa, väldigt bra undervisning! Jag dubblade min läshastighet!!!
Detta kommer jag att ha användning av. Kanonföreläsning som kändes välbehövd.
Mkt bra och intressant. Jättebra att lära sig studieteknik. Det behövs verkligen. Tack!
Jag känner mig mycket mer motiverad nu. Föreläsningen var upplagd på ett sätt som gjorde det intressant. Ett extra plus till föreläsarens humoristiska inslag, det blev aldrig långtråkigt. Bra att detta finns!

< tillbakaUtvärdering Affärsinformatik IHH 2001 Tranås

Sammanställning av utvärderingarna från Svenska Studieteknikförlagets föreläsning för KY-utbildningen Affärsinformatik 80 p, IHH, Högskolan i Jönköping/Tranås utbildningscentrum. 2001-01-09. Antal ifyllda utvärderingar: 22 stycken.

Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
19 3 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
21 1 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
18 4 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
21 1 0

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
17 4 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
20 1 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
21 0 0

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Positivt överraskad över innehållet. Kanonintressant!
En mycket bra och motiverande föreläsning som alla skulle varit med på! Föreläsaren var kanonbra!
En bra föreläsare som gjorde dessa 4 h väldigt korta.
Bra att få veta olika sätt att lära på!

< tillbakaFöretagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning på Uppsala Universitet 2000-09-06. Antal ifyllda utvärderingar: 116 stycken.

Föreläsare: Eva Griffith.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
91 25 1

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
99 17 1

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
85 29 1

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
81 7 26

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
99 17 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
q
Ja: Nja: Nej:
114 1 1

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
94 2 20

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Allt blev så mycket lättare att förstå och greppa när man fick det bra förklarat. Speciellt det här med snabbläsning var jättebra att få träna på och något som jag kommer att försöka lära mig.
Bra att kunna läsa mer i boken.
Bra o klar struktur på föreläsningen. Föreläsaren var rolig och engagerad - hade motiverande effekt!
Att kunna läsa snabbt och använda rätt anteckningsteknik är oerhört hjälpsamt!
Jag har pluggat en del tidigare men det här var den bästa föreläsningen jag någonsin varit på, jag önskar att jag hade fått den här hjälpen tidigare.
Verkligen super, har givit mig en kick inför studierna och en känsla av att jag kan lära mig att bli mer effektiv och spara tid samt lära mig mer. Toppen!
Bra med exempel som man själv är en del av.
Allt för många tappar intresset för läsning allt för tidigt. Det är bra att fånga upp dem och visa att det faktiskt går och att det är roligt!
Jag förbättrade min läshastighet från ca 270 ord per minut till ca 700 = jättenöjd!

< tillbakaSvenska Lantbruksuniversitetet i Alnarp 2000

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Sv. Lantbruksuniversitet i Alnarp 1999-11-09. Antal ifyllda utvärderingar: 23 stycken.

Föreläsare: Mats Eneroth.1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
19 4 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
20 3 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
13 9 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
18 0 2

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
21 2 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
23 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
22 0 1

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Wow! Så väldigt superbra! Varför var inte fler studenter och lärare här?
Föreläsaren var väldigt duktig. Vi kände igen oss i exemplen. Man kände sig träffad.
Framförallt ökningen av läshastigheten var positiv.
Bra längd på föredraget, inte för ytligt utan man hinner gå in på djupet.
Föreläsaren kan konsten att hålla intresset levande genom föreläsningspassen.
Inspirerande.
Tänk att det faktiskt funkar. För det gjorde det ju. Vi läste snabbare och det här med mindmapping kanske inte är så farligt. Det kan ju till och med vara användbart.
Nytt sätt att få fram en bättre kapacitet hos sig själv. En utmaning.
Det är aldrig för sent…

< tillbakaInst. för Beteendevetenskap Högskolan i Skövde 2000

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Institutionen för beteendevetenskap, Högskolan i Skövde 2000-09-20. Antal ifyllda utvärderingar: 79 stycken.

Föreläsare: Mats Eneroth.1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
78 1 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
78 1 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
69 10 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
74 4 0

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
75 4 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
79 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
74 3 2

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Man fick många aha-upplevelser och tankeställare. Aldrig trodde jag att 5 h. kunde gå så fort. Har fått med mig mycket som jag tror kan hjälpa mig i studierna på skolan.
Kommer troligen spara mycket tid för mig framöver.
En fruktansvärt bra föreläsning! Motivationen är på topp!
Ger bättre resultat och lyckliga elever!
Otroligt medryckande och rolig föreläsning. Det var jättebra och nyttigt. Inspirerande och väl framfört!
Att förenkla sina studier genom att lära sig effektivisera själv inlärningen är något alla borde få lära sig. Det blir roligare att plugga.
Mycket användbart!
Jag lyssnade konstant genom hela föreläsningen på 4-5 timmar. Den var jättebra, mer sånt!

< tillbakaInst. för Hälso- och vårdvetenskap Högskolan i Skövde 2000

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Högskolan i Skövde, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap 2000-09-19. Antal ifyllda utvärderingar: 46 stycken.

Föreläsare: Mats Eneroth.1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
43 2 1

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
42 2 1

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
37 7 1

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
38 5 0

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
41 5 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
45 0 1

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
44 0 2

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Jag tycker att detta var mycket givande. Det känns något lättare nu när man har någonstans att börja. Tack!
Detta underlättar mina studier.
Suveränt bra föreläsare.
Lättsamt. Man lärde sig mycket - även om sig själv.
Bra med att få studieteknik boken.
Mycket bra föreläsning.

< tillbakaInst. för Datavetenskap Högskolan i Skövde 2000

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Institutionen för datavetenskap, Högskolan i Skövde 2000-10-10. Antal ifyllda utvärderingar: 45 stycken.

Föreläsare: Mats Eneroth.1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
42 3 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
44 1 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
39 6 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
44 0 1

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
42 3 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
45 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
41 0 4

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Det var en mycket givande och lärorik föreläsning. Jag tror att jag kommer få mycket användning av de tekniker som lärdes ut.
Imponerande!
En oerhört lysande föreläsning. Jag är säker på att den har hjälpt mig en bra bit på traven när det gäller mina studier. Tack!
Föreläsningen var mycket intressant, man följde med hela tiden. Bra upplägg o träning.
Det är jättebra att ha fått en struktur att använda på det som ska göras. Kanonföreläsning.
Ibland önskar man att alla föreläsare var lika duktiga att fånga publiken som Mats var!
Tusen tack för en trevlig och oerhört givande och inspirerande föreläsning!

< tillbakaInst. för Hälso- och Vårdvet. Högskolan i Skövde, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap, Högskolan i Skövde 2001-01-30. Antal ifyllda utvärderingar: 69 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
65 4 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
69 0 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
55 14 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
65 0 0

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
63 5 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
68 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
57 2 9

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Jag har lärt mig otroligt mycket på en förmiddag. Det var väldigt nyttigt med en studietekniklektion, speciellt när man inte gått i skolan på många år.
Mycket bra föreläsning! Rolig och lätt att koncentrera sig under.
Jag tror att jag kommer att förstå lättare vad jag läser och att det går dubbelt så fort.
Mats föreläser med inlevelse och är mycket engagerad.
Det är viktigt med rätt studieteknik inför tentor.
Har man aldrig läst på högskola är det jättesvårt att kunna plugga rätt till en tenta.
En mycket bra föreläsare som med sin kunskap, humor och massor av annat fick tre timmar att bara försvinna.
Väldigt många saker hade man inte tänkt alls på förut. Absolut jättebra.
En rolig föreläsning som gav mycket tips. "MindMap" är något som jag aldrig använt tidigare men som ger ett överskådligt sätt att studera.
Jag rekommenderar verkligen denna föreläsning. Man får väldigt mycket.

< tillbakaDe Geergymnasiet, årskurs 1 o 2, Norrköping, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Sv. Studieteknikförlagets föreläsning för De Geergymnasiet, Norrköping 2001-08-29. Antal ifyllda utvärderingar: 366 stycken.


Föreläsare: Gustaf Alsén


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
173 175 16

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
242 117 10

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
200 141 19

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
249 43 63

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
282 66 16

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
303 36 20

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
279 19 58

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Jag tycker att det var bra med studieteknik. Mindmap är ju verkligen något man borde använda! Tack för att jag fick komma - nu känns det lättare att plugga.
Lagom mycket fakta och framfört på ett bra sätt.
Studieteknik borde vara obligatoriskt det första halvåret eller de första månaderna.
Jag tycker att det var mycket lärorikt och en bra grund för framtida studier. Allt går lättare när man har en mall att gå efter.
Jag tycker att föreläsningen var mycket bra. Den peppade mig att vilja lära mig mer, och på enkla sätt också. Jag tycker att alla ska lära sig studieteknik, det ger så mycket på kort tid. MVG+ blir betyget!
Jag blev förvånad över hur snabbt jag faktiskt klarade av att läsa! Mycket bra alltihop!
Föreläsningen var underhållande och inte tråkig eftersom det hände saker hela tiden. Fortsätt på det sättet!!
Det var en bra, rolig och praktisk föreläsning!
Mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket mycket BRA!!

< tillbakaKullaviks Montessoriskola, årskurs 8 o 9, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Kullaviks Montessoriskola åk 8-9, 2001-10-08. Antal ifyllda utvärderingar: 55 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
49 6 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
54 1 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
43 12 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
51 1 1

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
52 2 1

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
49 4 1

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
46 6 3

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Detta var jättebra!
Jag känner att jag inte behöver plugga lika mycket nu. Jag tycker att det var kul, först trodde jag att det skulle kännas som jättelång tid men du berättade på ett roligt sätt och då förstod man mera.
Mats förklarade på ett roligt sätt. Det är det som får en att lyssna.
Roligt, underhållande och lärorikt!
Det handlade mycket om att man skall använda höger hjärnhalva mera, tänka mera i bilder. Skolan är dålig på att uppmuntra det. Roligt!

< tillbaka


 
Inst. för Hälso- och Vårdvet. Högskolan i Skövde, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Högskolan i Skövde, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap 2001-09-04. Antal ifyllda utvärderingar: 72 stycken.

Föreläsare: Mats Eneroth

1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
67 3 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
68 2 0

3. Föreläsningen var:
Bättre än förväntat Som förväntat Sämre än förväntat
62 6 0

4. Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?

Ja: Nja: Nej:
65 4 3

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
67 3 0

6. Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
69 1 0

7. Tycker du att det är bra att föreläsningen ges obligatoriskt vid terminsstart?
Ja: Nja: Nej:
63 2 4

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: En mycket inspirerande föreläsning, måste ges till andra studenter fortsättningsvis!
Det var verkligen urbra. Det kommer verkligen att hjälpa mig.
En superbra föreläsare som gjorde ämnet mer intressant! Rekommenderar ALLA, även lektorer och lärare att gå på en sådan föreläsning.
Det har varit en riktigt bra eftermiddag, jag har fått mycket inspiration.
Pedagogisk och kunnig föreläsare!
Bra för oss som inte har pluggat på länge.
Jag tycker att alla borde genomgå denna studieteknik. Även om man anser sig läsa fort och bra, så kan man genom detta förbättra sig ännu mer. Nu vet man hur man ska göra - sen är det upp till var och en att utföra detta. Vill man inte - så gör man det inte. Alla borde ha en sån här lektion. KANONBRA!

< tillbakaYrkeshögskolan i Helsingborg, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Sv. Studieteknikförlagets föreläsning för Yrkeshögskolan i Helsingborg 2001-09-03. Antal ifyllda utvärderingar: 43 stycken


Föreläsare: Mats Eneroth


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
34 9 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
38 5 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
36 7 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
36 0 2

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
39 4 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
42 1 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
38 1 4

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Mycket bra och lättförståeligt.
Oerhört spännande - borde ha gjorts likadana övningar på gymnasienivå!
Väldigt spännande med läshastighetsövningarna. Jag läser nu ca 1000 ord/minut.
Det fanns mycket som jag inte tänkt på tidigare! Jag är glad att jag fick chansen att gå på detta!
Jag är mycket tacksam för att ha fått erhålla denna teknik, och jag är övertygad om att den kommer att hjälpa mig framöver.
Denna föreläsningen har hjälpt mig att se på andra sätt att snappa upp kunskap.
Mycket intressant. Synd bara att man inte kommit i kontakt med detta viktiga ämne tidigare. Borde vara obligatoriskt mycket tidigare i skolåldern.
Det var så bra att det är svårt att skriva synpunkter!

< tillbakaCentrum för Flexibelt Lärande i Söderhamn, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Sv. Studieteknikförlagets föreläsning för Centrum för Flexibelt Lärande, Söderhamn 2001-09-13. Antal ifyllda utvärderingar: 51 stycken


Föreläsare: Eva Griffith


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
43 8 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
48 3 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
48 3 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
46 2 3

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
46 4 1

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
51 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
48 2 1

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Totalt överlägsen föreläsning!
Studieteknik borde läras ut aktivt redan på grundskolenivå. Tack f.ö. det var enormt givande.
Konstigt att man aldrig har varit på något liknande tidigare. Det betyder mycket att kunna plugga effektivt.
Tack för att du fick mig att nästan tredubbla läshastigheten!
Intressanta saker som jag aldrig skulle ha tänkt på utan denna föreläsning!
Väldigt lättlyssnat.
Det här var bättre än jag hade trott.
Mycket bra och söt föreläserska, med glimten i ögat samt mycket kunnig.
Jag har alltid haft svårt med pluggandet eftersom jag är musiker, så jag har fått mycket att tänka på.
Intressant!

< tillbakaFrans Schartaus Vuxengymnasium, Stockholm, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Svenska Studieteknikförlagets föreläsning för Frans Schartaus KY-utbildningar 2001-08-30. Antal ifyllda utvärderingar: 79 stycken.


Föreläsare: Eva Griffith.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
55 24 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
54 1 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
67 12 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
50 27 2

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
72 7 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
77 2 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
72 2 4

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Jättekul och givande! Jag tror absolut att detta är någonting som alla borde få information om.
Jag tycker att Eva var en mycket bra föreläsare. Jag var lite rädd att det skulle bli ännu en långtråkig och sövande föreläsning trots ett intressant ämne. Men det blev mycket intressant och lärorikt, och jag är övertygad om att jag kommer ha mycket stor nytta av detta i framtiden. Allt jag kan säga är TACK! från en mycket nöjd lyssnare.
Tack för en jättebra föreläsning! Mycket var nytt för mig och allt kommer att komma till nytta! Jättekul!
Nu känns det nästan som om det kommer att bli kul att plugga läxor och till prov…!!
Jag trodde, när jag fick boken om studieteknik, att denna bok kommer jag aldrig igenom. Men detta har varit oerhört fascinerande. Denna dag kommer förhoppningsvis att hjälpa mig i mina pågående studier.
Det som var skönt med den här föreläsningen var att vi inte bara satt och lyssnade, utan vi fick öva mycket själva. Det gör det lättare att ta in information och kunskap.
Boken är suverän!

< tillbaka


Yrkeshögskolan Helsingborg 2002

Sammanställning av utvärderingarna från Svenska Studieteknikförlagets föreläsning för Yrkeshögskolan Helsingborg 2002-09-06. Antal ifyllda utvärderingar: 35 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
30 5 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
31 4 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
30 4 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
29 3 2

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
33 1 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
33 1 1

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
34 1 0

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: "Mkt lärorikt och intressant."
"Tack, tror jag, för att man känner sig lite säkrare på sig själv!"
"Mats binder publiken i sitt sätt att tala!"
"Jag har varit på ett par stycken föreläsningar om studieteknik innan, men denna har varit den bästa. Lärorik och konkreta idéer och tips som man kan ta med sig."
"Exemplifieringen av olika problem gjorde att man kunde identifiera sig i olika situationer. Just att få veta att man inte är ensam i viss problematik och att alla kan lära sig kändes lugnande."
"Bra, man fick ett nytt synsätt att se på saken."
"Jag tycker man borde berätta detta till alla gymnasieskolor!"
"Otroligt lärorik dag!"

< tillbakaInst. för Beteendevetenskap, Skövde 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Högskolan i Skövde, Institutionen för Beteendevetenskap, 2001-09-13. Antal ifyllda utvärderingar: 69 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
64 5 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
67 2 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
59 10 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
55 2 7

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
67 1 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
69 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
62 0 6

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Otroligt bra föreläsning och föreläsare!
Intressant, underhållande, lärorikt!
En inspirerande och lättsam föreläsare!
Jag har tidigare använt mig av mindmap vid studier men har av någon anledning inte kommit igång förrän ikväll. Det känns otroligt bra!
Bra blandning av humor och kunskap, som väcker intresset.
Mycket intressant och givande! Detta borde ha legat som obligatoriskt ämne redan i grundskolan. Tack för att vi fick detta erbjudandet!

< tillbakaKulturgeografiska inst. Göteborgs Universitet, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs Universitet 2001-09-10. Antal ifyllda utvärderingar: 57 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
45 12 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
53 4 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
45 12 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
53 1 3

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
56 1 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
57 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
46 4 6

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:

Ex:
Helt suveränt! Att man inte fått lära sig detta tidigare! Jag skulle helt klart gå på ytterligare föreläsningar av samma typ. ANVÄNDBART! Jag ska helt klart rekommendera detta till andra.
Väldigt bra och betydelsefullt för oss som inte studerat på många år. Jag tror att de nya teknikerna för inlärning hjälper till något enormt för att läsa effektivt.
Det här har varit en oerhört bra föreläsning och Mats gjorde det både roligt och enkelt. Hoppas kunna nyttja denna teknik och sprida den till andra.
Jag trodde ej att man kunde öka sin läshastighet så mycket, bara av lite övning. Men jag märker redan att det går mycket fortare.
Verkligen bra föreläsare - engagerad, informativ, rolig! Använder många egna exempel.
Kan inte just nu sätta fingret på varför, men efter denna föreläsning känns det som om jag vågar bryta gamla inlärningsmönster (har varit på andra studietekniksföreläsningar). Jag tror att det är för att föreläsaren motiverar med egna exempel.
Tack för en lärorik dag!

< tillbakaOrsa Vuxenutbildning, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Svenska Studieteknikförlagets föreläsning för Orsa Vuxenutbildning 2001-08-24. Antal ifyllda utvärderingar: 53 stycken.


Föreläsare:Eva Griffith


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
44 9 1

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
48 6 0

3.Jag tycker att föreläsninen var:

Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
45 10 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
42 8 3

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
51 3 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
52 2 1

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
48 2 5

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:

Ex:
Bra föreläsning, mycket intressanta grejer som togs upp.
Föreläsningen öppnade upp för nya möjligheter.
Lugn och proffsig föreläsare - stimulerande!
Eva, du är tydlig, klar och rolig utan att det känns inövat. Bra att blanda teori med övningar.
Jag känner att det finns möjligheter att spränga några gränser.
Tack för en fin föreläsning.
Man har fått många bra tips som man kan ha nytta av både i studierna och privat. Mycket bra!
Eva är professionell i sitt utförande - entusiasmerande!
Det var verkligen jättebra att lära sig "mind-mapping" mer ingående. En helt suverän föreläsning.
Det var över förväntan.
Bra att man som åhörare får delta på ett aktivt sätt.
Man blir motiverad för att ta in mer information.


Inst. för Datavet.Högskolan i Skövde, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap, 2001-10-01. Antal ifyllda utvärderingar: 48 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
42 6 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
47 1 0

3. Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
37 11 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
39 3 4

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
44 4 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
48 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
43 0 3

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Otroligt bra och givande föreläsning, som borde vara obligatorisk på alla skolor.
Bland det mest givande jag någonsin hört!
Jag är mycket nöjd med denna föreläsning. Det är alltid lättare att hitta negativ kritik än positiv, men jag kan överhuvudtaget inte komma på något negativt - alltså; jag är mycket nöjd!
Jag är imponerad av föreläsaren som höll betydligt högre klass än många föreläsningar som jag varit med om genom åren. Tack så mycket!!!
Mycket bra föreläsning som var motiverande att börja öva på studieteknik och inte bara börja lusläsa litteraturen på en gång.
Föreläsaren var suverän; humor är viktigt.
Jag har tillämpat den "gamla, traditionella" inlärningsmetoden, och det mesta jag lärt mig idag är något helt nytt, så det blir en radikal förändring. Tack!
Urbra!

< tillbakaInst. för Ingenjörsvet. Högskolan i Skövde, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Högskolan i Skövde, Institutionen för Ingenjörsvetenskap 2001-10-10. Antal ifyllda utvärderingar: 54 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
47 7 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
49 4 1

3. Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
48 6 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
45 1 6

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
51 2 1

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
53 0 1

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
48 1 5

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Mycket givande, gav både kunskap och djupare förståelse för skolans värld.
Väldigt bra och behövligt.
Alla har nytta av detta, och man får många nya idéer och insikter.
En kompetent föreläsare med humoristiska inslag som gör föreläsningen mycket intressantare.
Önskar att alla lärare var lika pedagogiska!
Mycket intressant med tekniker för ökad läshastighet.
Det var värt att gå upp så tidigt idag för att komma på föreläsningen!

< tillbakaInst. för Naturvet. Högskolan i Skövde, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Högskolan i Skövde, Institutionen för Naturvetenskap 2001-10-10. Antal ifyllda utvärderingar: 27 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
26 1 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
26 1 0

3. Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
23 4 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
25 1 0

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
27 0 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
26 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
26 1 0

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Detta måste ha varit det mest lärorika jag gått på sedan jag kom hit.
Jag kom hit och tänkte att jag skulle "genomlida" fyra timmar, men fick stort utbyte!
Bra och lärorikt, och man får en känsla av att läroboken inte behöver ta lika lång tid att läsas in i framtiden.
Bra att få tips om hur man ska plugga och ta vara på tiden bättre.
Är Mats stå-upp-komiker? Han är i alla fall grymt bra - tack!
En aha-upplevelse.
Varför har man inte fått lära sig detta tidigare!! Tack för bra tips vad gäller studieteknik.

< tillbakaEkonomihögskolan vid Växjö Universitet, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet 2001-09-17. Antal ifyllda utvärderingar: 64 stycken.


Föreläsare: Eva Griffith.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
52 12 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
54 9 0

3. Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
47 16 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
55 3 4

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
60 1 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
63 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
57 1 5

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Mycket duktig och skicklig föreläsare. Bra med många tester och övningar, vilket gjorde det hela mer intressant och aktivt! Klar och tydlig föreläsare som gick igenom det mesta som finns att säga om studieteknik.
Väldigt intressant och lärorikt!
Mycket tydlig och kompetent föreläsare.
Många intressanta infallsvinklar. Många nya sätt att se på "gammal kunskap".
Jag tycker att studieteknik borde ligga som ett obligatoriskt moment i början av en kurs eller ett program.
En mycket bra föreläsning som jag ska försöka använda i framtiden. Tack!

< tillbakaSv. Lantbruksuniversitet i Uppsala, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Sveriges Lantbruksuniversitet Ultuna 2001-10-31. Antal ifyllda utvärderingar: 30 stycken.


Föreläsare: Eva Griffith.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
27 3 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
25 5 0

3. Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
28 2 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
28 0 2

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
30 0 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
29 0 1

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
22 2 6

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Otroligt intressant och lärorik föreläsning, den bästa jag varit på! Eftersom jag kommer direkt från gymnasiet känner jag att det här var precis vad jag behövde. Man får en chock när man ser hur mycket litteratur man måste läsa och sovra ur, och vilken tid det hittills tagit att läsa allt.
Tack för en inblick i en spännande värld och för att vi fick en lärorik föreläsning i ett ämne som man verkligen behöver.
Nu så här efter första tentan (med stress, ångest och allt!) märker jag att jag har pluggat på helt fel sätt. Man vet att man borde ändra teknik - men hur? Det är svårt att ändra gamla vanor. Men efter denna föreläsning fick jag verkligen blodad tand! Nu vill jag verkligen försöka lära mig ett nytt sätt att studera! För nu har man svart på vitt att det behövs.
En trevlig och sympatisk föreläsare, inte alls "överlägsen" utan utåtriktad.
Jag blev mycket positivt överraskad av föreläsningen!
Verklighetsanknutet, lättsamt och humoristiskt.
Det var bra med praktiska övningar, vilka också gav lite ökad självkännedom.

< tillbakaInst. för samhällsvetenskap, Högskolan i Skövde, 2001

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Högskolan i Skövde, Institutionen för Samhällsvetenskap 2001-09-13. Antal ifyllda utvärderingar: 81 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
67 14 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
77 4 0

3. Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
68 12 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
71 2 4

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
78 1 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
81 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
71 2 4

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: På ett lättsamt sätt bevisades att det går att förhöja sina studieresultat genom att studera på rätt sätt.
En energisk föreläsare! Han fångade verkligen allas uppmärksamhet. Detta borde varje lärare lära sig! Både hans presentationsteknik men framförallt kursinnehållet.
Varför har jag inte fått ta del av detta tidigare?
Pedagogisk och rolig föreläsare. Framförallt kunnig.
En nyttig metod. Bra när man måste "plöja" igenom många sidor på kort tid.
Det här vill ingen missa - KANON!

< tillbaka


Blekinge Tekniska Högskola, 2002

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Blekinge Tekniska Högskola, 2002-01-16. Antal ifyllda utvärderingar: 56 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
50 6 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
52 4 0

3. Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
42 13 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
48 2 3

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
54 2 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
56 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
53 1 2

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Otroligt bra föreläsning och föreläsare.
Jag förstår inte varför ingen har lärt mig detta tidigare.
Alla borde få chansen till denna typen av föreläsning när man börjar på högskolan.
Suveränt!
Den bästa föreläsningen hittills!
Gör föreläsningen obligatorisk för alla förstaårselever. Det gynnar både skola och elev.

< tillbaka


Högskolan i Skövde, institutionen för hälso- och vårdvetenskap 2002

Sammanställning av utvärderingarna från Studieteknikförlagets föreläsning för Högskolan i Skövde, institutionen för hälso- och vårdvetenskap 2002-02-05. Antal ifyllda utvärderingar: 63 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
52 11 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
58 3 2

3. Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
51 11 1

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
57 0 4

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
62 0 0

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
61 0 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
60 0 2

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: Föreläsningen var väldigt bra! Detta kommer jag definitivt att ha nytta av under studierna. Tack för alla bra råd och tips!
Väldigt lärorikt, speciellt det med att skapa bilder som kan förknippas med ord.
Lästekniken var väldigt bra att lära sig.
Jag har fått mycket bra kunskap om hur jag kan förbättra min studieteknik!
Mycket bra. Alla studenter SAMT alla lärare borde få ta del av denna föreläsning.
Det har varit mycket bra, intressant och roligt. Man blir verkligen motiverad.
Jag tycker att det skulle vara en självklarhet att studieteknik skulle ingå i läroplanen. Jag hade ingen aning om att det handlar så mycket om teknik.
Det är viktigt att alla studenter får hjälp med studietekniken. Jättebra kurs!
Det är synd att man inte får lära sig det här tidigare i skolgången.
Mats Eneroth passar som föreläsare, han är bra på att få med sig sina åhörare. Han lockar också till många skratt, vilket är bra för att behålla uppmärksamheten. Jag hade fått tips från andra som gått på föreläsningen tidigare och som rekommenderade mig att gå på den. De sade att den var jätterolig och jättebra - det stämde och det kommer jag att säga till andra!

< tillbaka


Restauranghögskolan Grythyttan 2002

Sammanställning av utvärderingarna från Svenska Studieteknikförlagets föreläsning för Restauranghögskolan, Grythyttan 2002-08-27. Antal ifyllda utvärderingar: 64 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker att föreläsningen var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
53 11 0

2. Jag tycker att föreläsaren var:
Mycket bra: Bra: Mindre bra:
61 3 0

3. Jag tycker att föreläsninen var:
Bättre än förväntat: Som förväntat: Sämre än förväntat:
57 6 0

4 . Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
56 3 4

5. Tror du att du kommer ha användning av teknikerna som du lärt dig?
Ja: Nja: Nej:
54 9 1

6 . Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra som studerar?
Ja: Nja: Nej:
63 1 0

7. Tycker du att föreläsningen bör ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
55 1 7

I övrigt har många givit positiva omdömen under rubriken Egna synpunkter:
Ex: "Man blev väldigt engagerad pga Mats sätt att framföra kunskap. Bra bilder, kroppspråk och pedagogiskt framfört."
"Jag tycker att det är roligt och bra att det finns föreläsare som ser ett nöje i att dela med sig av sina kunskaper. Tack Mats."
"Lärorikt. Blandade humor med allvar, lättförståeligt."
"Jag har läst 4,5 år på högskola innan men känner ändå att det här är något jag kommer ha nytta av."
"Har haft samma föreläsning för två år sedan. Har inte haft någon nytta av kursens innehåll sedan dess."
"En mycket bra start på nya terminen, särskilt för studenter som kommer direkt från gymnasiet där arbetssättet och studietekniken är annorlunda."
"Jag skulle vilja ha mer tid för denna typ av föreläsningar."
"Svårt i början men nog ganska skoj när man behärskar det hela! Bra hjälp!"
"Väldigt bra i början av studierna då man inte riktigt vet vad man ska göra och hur det går till på en högskola."
"Ett bra sätt att skapa goda förutsättningar för framtida studier med goda resultat."
"Repetitionskurs kanske vore något."

Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn 2003 Del 1 o 2

Utvärdering från föreläsning i studieteknik för CFL 10 september 2003.

Denna sida fylldes i innan föreläsningen.


Föreläsare: Eva Griffith.


1. Jag är mest intresserad av att lära mig: *
Läsa snabbare: Minnas bättre: Anteckna effektivare: Studieplanera bättre:
6 30 10 22

2. Att studera tycker jag:
Är roligt: Oftast är mer roligt än tråkigt: Oftast är mer tråkigt än roligt: Är tråkigt:
15 13 5 0

3. Att studera tycker jag:
Är lätt: Oftast är mer lätt än svårt: Oftast är mer svårt än lätt: Är svårt:
0 17 15 1

4 . Om det är någonting jag tycker är svårt med att studera så är det: *
Att vara självdisciplinerad: Lära in nya saker: Att hinna med:
14 19 22

5. Jag hoppas att föreläsningen främst kan ge mig: *
Information om hur jag kan förbättra mina nuvarande studievanor: Högre motivation inför mina kommande studier: Verktyg att använda i mina studier för att förbättra mina studieresultat: Tips som i förlängningen kan reducera stress och ge mer fritid:
25 12 23 23

6. Har du tidigare fått lära dig någonting om studieteknik i skolan eller på arbetet?
Ja, en hel del: Ja, en del: Nja, knappast: Nej, inget:
0 7 7 19

* Frågan ger flera svarsalternativ.

Denna sida fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
33 1 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
34 0 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
34 0 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
30 4 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden:*
Ja, flera av dem: Ja, någon av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
18 14 0 3

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
31 3 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
33 0 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka


Katarinaskolan, Uppsala 2003 Del 1 o 2

Utvärdering från föreläsning i studieteknik för Stockholms Fria Gymnasium 22 september 2003.

Denna sida fylldes i innan föreläsningen.


Föreläsare: Eva Griffith.


1. Jag är mest intresserad av att lära mig: *
Läsa snabbare: Minnas bättre: Anteckna effektivare: Studieplanera bättre:
39 33 25 28

2. Att studera tycker jag: *
Är roligt: Oftast är mer roligt än tråkigt: Oftast är mer tråkigt än roligt: Är tråkigt:
5 21 28 6

3. Att studera tycker jag:
Är lätt: Oftast är mer lätt än svårt: Oftast är mer svårt än lätt: Är svårt:
7 28 23 2

4. Om det är någonting jag tycker är svårt med att studera så är det: *
Att vara självdisciplinerad: Lära in nya saker: Att hinna med:
34 15 26

5. Jag hoppas att föreläsningen främst kan ge mig: *
Information om hur jag kan förbättra mina nuvarande studievanor: Högre motivation inför mina kommande studier: Verktyg att använda i mina studier för att förbättra mina studieresultat: Tips som i förlängningen kan reducera stress och ge mer fritid:
46 25 35 30

6. Har du tidigare fått lära dig någonting om studieteknik i skolan eller på arbetet?
Ja, en hel del: Ja, en del: Nej, knappast: Nej, inget:
2 18 31 10

* Frågan ger flera svarsalternativ.Denna sida fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
57 1 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
55 3 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
49 9 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
43 13 1

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden:*
Ja, flera av dem: Ja, någon av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
25 17 0 3

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
50 8 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
57 1 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka


Sthlms Fria Gymnasium, Stockholm 2003 Del 1 o 2

Utvärdering från föreläsning i studieteknik för Stockholms Fria Gymnasium 22 september 2003.

Denna sida fylldes i innan föreläsningen.


Föreläsare: Eva Griffith.


1. Jag är mest intresserad av att lära mig: *
Läsa snabbare: Minnas bättre: Anteckna effektivare: Studieplanera bättre:
63 72 55 64

2. Att studera tycker jag: *
Är roligt: Oftast är mer roligt än tråkigt: Oftast är mer tråkigt än roligt: Är tråkigt:
0 33 48 12

3. Att studera tycker jag:
Är lätt: Oftast är mer lätt än svårt: Oftast är mer svårt än lätt: Är svårt:
3 49 41 3

4. Om det är någonting jag tycker är svårt med att studera så är det: *
Att vara självdisciplinerad: Lära in nya saker: Att hinna med:
55 30 47

5. Jag hoppas att föreläsningen främst kan ge mig: *
Information om hur jag kan förbättra mina nuvarande studievanor: Högre motivation inför mina kommande studier: Verktyg att använda i mina studier för att förbättra mina studieresultat: Tips som i förlängningen kan reducera stress och ge mer fritid:
73 41 58 59

6. Har du tidigare fått lära dig någonting om studieteknik i skolan eller på arbetet?
Ja, en hel del: Ja, en del: Nej, knappast: Nej, inget:
2 17 41 31

* Frågan ger flera svarsalternativ.

Denna sida fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
84 6 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
82 7 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
79 11 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
60 29 1

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden:*
Ja, flera av dem: Ja, någon av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
45 41 1 8

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
74 14 1

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
87 2 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka


Finnvedens utbildningscenter, Värnamo 2003 Del 1 o 2

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik på Finnvedens gymnasium, 11 oktober 2003.

Denna sida fylldes i innan föreläsningen.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag är här för att jag vill: *
lära mig studera mer effektivt: få inspiration: höja mina betyg: övrigt; redovisas i kommentarerna:
75 26 30 9

2. Jag är mest intresserad av att lära mig: *
läsa snabbare: minnas bättre: anteckna effektivare: studieplanera bättre:
52 65 41 50

3. Att studera tycker jag:
Är roligt: oftast är mer roligt än tråkigt: oftast är mer tråkigt än roligt: Är tråkigt:
7 33 41 4

4. Att studera tycker jag: *
är lätt: oftast är mer lätt än svårt: oftast är mer svårt än lätt: är svårt:
2 51 29 3

5. Om det är någonting jag tycker är svårt med att studera så är det att: *
vara självdisciplinerad: lära in nya saker: hinna med:
53 23 36

6. Har du tidigare fått lära dig någonting om studieteknik i skolan eller på arbetet?
Ja, en hel del: Ja, lite: Nej, inget:
3 39 43

* Frågan ger flera svarsalternativ.

Denna sida fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
73 7 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
69 11 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
68 11 1

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
61 19 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden:*
Ja, flera av dem: Ja, någon av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
37 41 0 1

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
69 11 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
77 3 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka


Inst. för Datavetenskap, Skövde 2003 Del 1 o 2

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för Datavetenskapliga institutionen, HIS 24 september 2003.

Denna sida fylldes i innan föreläsningen.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. är mest intresserad av att lära mig: *
Läsa snabbare: Minnas bättre: Anteckna effektivare: Studieplanera bättre:
17 34 16 35

2. Att studera tycker jag: *
Är roligt: Oftast är mer roligt än tråkigt: Oftast är mer tråkigt än roligt: Är tråkigt:
9 30 19 1

3. Att studera tycker jag:
Är lätt: Oftast är mer lätt än svårt: Oftast är mer svårt än lätt: Är svårt:
3 34 20 0

4. Om det är någonting jag tycker är svårt med att studera så är det: *
Att vara självdisciplinerad: Lära in nya saker: Att hinna med:
44 13 12

5. Jag hoppas att föreläsningen främst kan ge mig: *
Information om hur jag kan förbättra mina nuvarande studievanor: Högre motivation inför mina kommande studier: Verktyg att använda i mina studier för att förbättra mina studieresultat: Tips som i förlängningen kan reducera stress och ge mer fritid:
48 15 30 33

6. Har du tidigare fått lära dig någonting om studieteknik i skolan eller på arbetet?
Ja, en hel del: Ja, en del: Nja, knappast: Nej, inget:
3 7 32 15

* Frågan ger flera svarsalternativ.

Denna sida fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
54 3 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
49 7 1

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
50 7 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
44 12 1

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden:*
Ja, flera av dem: Ja, någon av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
20 36 0 0

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
43 4 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
56 1 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka


Juridiska institutionen., Handels GBG 2003 Del 1 o 2

Utvärdering från föreläsning i studieteknik för Handels, Juridiska Institutionen 1 september 2003.

Denna sida fylldes i innan föreläsningen.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag är här för att jag vill: *
Lära mig mer om hur man studerar färre timmar men mer effektivt: Få inspiration: Jag vill höja mina betyg: Övrigt (redovisas i kommentarerna):
64 36 11 7

2. Jag är mest intresserad av att lära mig: *
läsa snabbare: Minnas bättre: Anteckna effektivare: Studieplanera bättre:
54 52 41 45

3. Att studera tycker jag:
Är roligt: oftast är mer roligt än tråkigt: oftast är mer tråkigt än roligt: Är tråkigt:
27 43 10 1

4. Att studera tycker jag: *
är lätt: oftast är mer lätt än svårt: oftast är mer svårt än lätt: är svårt:
16 51 10 3

5. Om det är någonting jag tycker är svårt med att studera så är det att: *
vara självdisciplinerad: lära in nya saker: hinna med:
51 6 28

6. Har du tidigare fått lära dig någonting om studieteknik i skolan eller på arbetet?
Ja, en hel del: Ja, lite: Nej, inget:
10 48 23

* Frågan ger flera svarsalternativ.

Denna sida fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
114 8 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
106 16 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
101 21 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
92 29 1

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden:*
Ja, flera av dem: Ja, någon av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
54 60 2 11

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
112 9 1

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
119 3 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka


Enheten för Lärarutbildning, Skövde 2003 Del 1 o 2

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för Enheten för Lärarutbildning, HIS 26 september 2003.

Denna sida fylldes i innan föreläsningen.


Föreläsare: Mats Eneroth


1. Jag är mest intresserad av att lära mig: *
läsa snabbare: Minnas bättre: Anteckna effektivare: Studieplanera bättre:
59 73 40 47

2. Att studera tycker jag:
Är roligt: oftast är mer roligt än tråkigt: oftast är mer tråkigt än roligt: Är tråkigt:
29 45 11 0

3. Att studera tycker jag: *
är lätt: oftast är mer lätt än svårt: oftast är mer svårt än lätt: är svårt:
0 55 28 0

4. Om det är någonting jag tycker är svårt med att studera så är det att: *
vara självdisciplinerad: lära in nya saker: hinna med:
46 13 62

5. Jag hoppas att föreläsningen främst kan ge mig: *
Information om hur jag kan förbättra mina nuvarande studievanor: Högre motivation inför mina kommande studier: Verktyg att använda i mina studier för att förbättra mina studieresultat: Tips som i förlängningen kan reducera stress och ge mer fritid:
72 24 63 58

6. Har du tidigare fått lära dig någonting om studieteknik i skolan eller på arbetet?
Ja, en hel del: Ja, en del: Nja, knappast: Nej, inget:
3 15 39 28

* Frågan ger flera svarsalternativ.

Denna sida fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
80 5 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
77 8 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
77 7 1

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
72 13 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden:*
Ja, flera av dem: Ja, någon av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
45 37 0 8

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
81 4 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
81 4 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka


Inst. för Hälsa-& Vårdvetenskap, Skövde 2003

Sammanställning av utvärderingarna från Svenska Studieteknikförlagets föreläsning för Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 2003-02-03. Antal ifyllda utvärderingar: 96 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Föreläsningen var:
mycket bra: bra: mindre bra:
86 10 0

2. Föreläsaren var:
mycket bra: bra: mindre bra:
93 3 0

3. Föreläsningen var:
bättre än förväntat: som förväntat: sämre än förväntat:
81 15 0

4. Tycker du att föreläsningen har hjälpt dig att känna dig mer motiverad inför fortsatta studier?
Ja: Nja: Nej:
83 7 4

5. Tror du att du kommer att ha användning av teknikerna du lärt dig?
Ja: En del av dem: Nej:
84 11 1

6. Kan du tänka dig att rekommendera föreläsningen för andra?
Ja: Nja: Nej:
95 0 0

7. Tycker du att studieteknik borde ligga som ett obligatoriskt moment i undervisningen?
Ja: Nja: Nej:
91 0 4

Omdömen under egna synpunkter:
Ex: Väldigt bra med konkreta exempel, att vi själva får praktisera lästräningen. Min läshastighet förbättrades tack vare Mats fantastiska undervisning. Lektionen var också en bra grund inför studierna denna termin.
...jag fördubblade min läshastighet på dessa få timmar - otroligt!
Man fick aha upplevelser. Har aldrig riktigt förstått hur studieteknik fungerar men nu blev det annorlunda.
Något för mycket av läsövningar i den egna skönlitteraturen.
Jag var förvånad över övningarna, hur mycket man kom ihåg och lärde sig. Även hur många sidor man läste efter alla övningar.
Mycket motiverande, lite utav mental träning. Lugnande inför tentamen då man vet att det faktiskt är möjligt att även jag kan.
Skulle varit bra om den kommit lite tidigare.
Väldigt viktigt. Man blev motiverad - jag kan också. Det känns inte lika tungt med all litteratur. Den mest intressanta föreläsningen. Jag tror alla hängde med hela tiden - bra upplägg. Väldigt intressant och roligt. TACK. Detta kommer att hjälpa mig mycket. Tack för att vi fick boken också.

< tillbaka


Handelshögskolans civilekonomprogram, GBG 2003

Sammanställning av utvärderingarna från Svenska Studieteknikförlagets föreläsning för ICU, Handels, 2003-08-25. Antal ifyllda utvärderingar: 200 stycken.


Föreläsare: Mats Eneroth.


1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
196 4 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
193 7 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
188 12 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
164 34 1

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, flera av dem: Ja, någon av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
119 77 1 19

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
176 21 2

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
196 3 0

* Frågan tillåter flera svarsalternativ.

Omdömen under rubriken Positiv och negativ kritik samt egna synpunkter:
Ex: Vid första anblick tyckte jag detta verkade onödigt. Men så fel har jag inte haft på länge. Oerhört inspirerande & framfört av en fantastisk talare. Mycket lärorikt! Nu är det bara att tillämpa...
Jag önskar vi/jag hade fått lära oss detta tidigare, på mellanstadiet kanske...!
Jätteintressant föreläsning! Mycket bra föreläsare! Höll alla engagerade. Bra med varvat praktisk och teoretisk information! Kommer att ha enormt stor användning av denna föreläsning!
Saknade ngn enkel metod för att faktiskt applicera teknikerna i det långa loppet. Jag vet ju hur jag funkar. Några veckor håller det sen kommer de gamla vanorna…
Perfekt tempo och en stor dos humor vilket jag verkligen gillar. Har lyssnat på flera liknande föreläsningar, men den här var tveklöst bäst!

< tillbaka


Nationalekonomiska institutionen. Uppsala 2003 Del 1 o 2

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet, 30 september 2003.

Denna sida fylldes i innan föreläsningen.


Föreläsare: Eva Griffith


1. Jag är mest intresserad av att lära mig: *
läsa snabbare: Minnas bättre: Anteckna effektivare: Studieplanera bättre:
15 14 6 8

2. Att studera tycker jag:
Är roligt: oftast är mer roligt än tråkigt: oftast är mer tråkigt än roligt: Är tråkigt:
5 14 4 0

3. Att studera tycker jag: *
är lätt: oftast är mer lätt än svårt: oftast är mer svårt än lätt: är svårt:
0 14 8 0

4. Om det är någonting jag tycker är svårt med att studera så är det att: *
vara självdisciplinerad: lära in nya saker: hinna med:
11 6 9

5. Jag hoppas att föreläsningen främst kan ge mig: *
Information om hur jag kan förbättra mina nuvarande studievanor: Högre motivation inför mina kommande studier: Verktyg att använda i mina studier för att förbättra mina studieresultat: Tips som i förlängningen kan reducera stress och ge mer fritid:
16 5 12 13

6. Har du tidigare fått lära dig någonting om studieteknik i skolan eller på arbetet?
Ja, en hel del: Ja, en del: Nja, knappast: Nej, inget:
0 6 13 3

* Frågan ger flera svarsalternativ.

Denna sida fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
23 1 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
22 2 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
18 6 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
21 3 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden:*
Ja, flera av dem: Ja, någon av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
13 11 0 0

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
23 1 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
23 1 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka


Restauranghögskolan, Grythyttan 2003 Del 1 o 2


Denna sida fylldes i innan föreläsningen.

1. Jag är här för att jag vill: *
Lära mig mer om hur man studerar färre timmar men mer effektivt: Få inspiration: Jag vill höja mina betyg: Övrigt (redovisas i kommentarerna):
44 38 6 2

2. Jag är mest intresserad av att lära mig: *
läsa snabbare: Minnas bättre: Anteckna effektivare: Studieplanera bättre:
30 38 34 38

3. Att studera tycker jag:
Är roligt: oftast är mer roligt än tråkigt: oftast är mer tråkigt än roligt: Är tråkigt:
13 26 12 0

4. Att studera tycker jag: *
är lätt: oftast är mer lätt än svårt: oftast är mer svårt än lätt: är svårt:
0 27 25 1

5. Om det är någonting jag tycker är svårt med att studera så är det att: *
vara självdisciplinerad: lära in nya saker: hinna med:
40 11 20

6. Har du tidigare fått lära dig någonting om studieteknik i skolan eller på arbetet?
Ja, en hel del: Ja, lite: Nej:
7 34 22

* Frågan ger flera svarsalternativ.

Denna sida fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
48 4 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
46 6 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
43 9 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
38 13 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden:*
Ja, flera av dem: Ja, någon av dem: Nej, ingen av dem: Jag använder redan dessa eller liknande metoder:
29 21 0 3

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
46 4 1

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag: Nja, till viss del: Nej, det tycker jag inte:
51 0 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.

< tillbaka


Företagseknomiska inst., Uppsala Universitet 2005

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för Företagsekonomiska Institutet på Uppsala Universitet den 31 januari. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i av 120 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
113 7 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
108 12 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
107 13 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
101 17 2

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
66 56 0 6

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
104 14 2

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
119 1 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Karolinska Institutet, Huddinge 2005

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för Sjuksköterskeprogrammet Karolinska Institutet den 1 februari. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i efter föreläsningen av 74 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
72 2 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
68 6 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
70 4 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
66 8 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
38 35 0 1

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
65 9 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
72 2 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Luleå tekniska högskola, 2004

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för Luleå tekniska universitet, inst. i Skellefteå den 16 september. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i efter föreläsningen av 47 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
43 4 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
40 7 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
41 6 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
38 9 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
20 24 0 5

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
40 7 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
47 0 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Schartau, Stockholm 2004

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för Frans Schartau, 30 aug. 2004.. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
63 1 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
58 6 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
55 9 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
54 10 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
36 28 0 4

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
60 4 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
64 0 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Swedish College of Travel and Tourism, Orsa 2004

Utvärdering från föreläsningen i studieteknik för SCOTT, 2 sept. 2004. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i efter föreläsningen.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
25 0 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
23 2 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
24 1 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
19 6 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
9 14 0 2

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
20 5 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
24 1 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Kista Stadsdelsförvaltning, ht 2005

Sammanställning av utvärderingarna från föreläsningen i studieteknik för Kista Stadsdelsförvaltning ht 2005. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i av 45 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
45 0 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
40 5 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
42 3 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
39 6 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
30 15 0 2

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
43 2 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
45 0 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Företagsekonomiska inst, Uppsala Universitet ht 2005

Sammanställning av utvärderingarna från föreläsningen i studieteknik för Företagsekonomiska institutionen i Uppsala ht 2005. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i av 131 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
125 6 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
119 12 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
119 11 1

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
111 19 1

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
80 49 2 9

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
109 21 1

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
124 6 1

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Frans Schartau, Stockholm ht 2005

Sammanställning av utvärderingarna från föreläsningen i studieteknik för Frans Schartau ht 2005. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i av 100 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
90 9 1

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
89 11 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
87 12 1

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
87 12 1

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
60 38 0 3

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
91 7 2

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
97 3 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Luleå Tekniska Högskola, Skellefteå 2005

Sammanställning av utvärderingarna från föreläsningen i studieteknik för Luleå tekniska universitet, inst. i Skellefteå ht 2005. Föreläsare: Anna Tebelius Den här sidan fylldes i av 36 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
34 2 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
33 3 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
27 9 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
27 7 2

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
20 16 0 2

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
34 0 2

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
35 1 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Karolinska Institutet, Huddinge ht 2005

Sammanställning av utvärderingarna från föreläsningen i studieteknik för Sjuksköterskeprogrammet Karolinska Institutet ht 2005. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i av 58 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
55 3 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
55 3 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
53 5 0

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
51 7 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
40 18 0 5

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
52 6 0

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
58 0 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Sophiahemmets sjuksköterskehögskola samt Röda Korsets Sjuksköterskehögskola, Stockholm ht 2005

Sammanställning av utvärderingarna från föreläsningen i studieteknik för Sophiahemmets Sjuksköterskeskola samt Röda Korsets sjuksköterskeskola. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i av 81 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
78 3 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
77 4 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
78 2 1

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
72 9 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
47 31 0 6

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
70 9 2

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
80 1 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.


Swedish College of Travel and Tourism, Orsa 2005

Sammanställning av utvärderingarna från föreläsningen i studieteknik för Swedish College of Travel and Tourism, Scott, Orsa ht 2005. Föreläsare: Eva Griffith. Den här sidan fylldes i av 57 deltagare.

1. Jag tycker föreläsningen var intressant:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
54 3 0

2. Jag tycker informationen som gavs under föreläsningen är användbar:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
56 1 0

3. Jag tycker föreläsningen var inspirerande:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
53 3 1

4. Föreläsningen innehöll det jag var intresserad av att få veta mer om:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
51 6 0

5. Jag tror jag kommer att använda mig av någon eller flera av dessa studieteknikmetoder i framtiden: *
Ja, fler av dem Ja, någon av dem Nej, ingen av dem Jag använder redan dessa eller liknande metoder
42 12 0 2

6. Jag tycker föreläsningen hade ett lagom tempo:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
49 8 2

7. Jag tycker föreläsaren var bra:
Ja, det tycker jag Nja, till viss del Nej, det tycker jag inte
56 1 0

* Frågan ger flera svarsalternativ.