Studieteknikförlaget håller föreläsningar i effektivt lärande för privatpersoner, skolor och företag.

Studieteknikförlaget är ledande på utbildningar i effektivt lärande eller studieteknik i Sverige. Vi har under åren utbildat mer än 35 000 personer inom näringsliv, universitet, högskolor, gymnasieskolor och andra läroinrättningar. Utvärderingsresultaten har visat att alla kan bli effektivare i sin inlärning och därigenom öka sina kunskaper. Våra främsta uppdragsgivare är universitet och högskolor där vi ofta är ett återkommande moment i grundutbildningen. Våra uppskattade föreläsare håller utbildningar över hela landet. Under höstarna har vi "öppna föreläsningar" som privatpersoner kan anmäla sig till.

Låt en utbildningsdag i effektivt lärande bli första steget i en tänkt utbildningssatsning på ditt företag!

Att gå en kurs i effektivt lärande är en värdefull insats för alla medarbetare som arbetar i ett föränderligt arbetsliv. Det är en konst att lära sig att lära. Våra kurser passar lika bra som en enskild insats eller som ett första steg i en längre utbildningssatsning. I andra sammanhang behöver du eller dina medarbetare istället lära ut eller presentera information till andra människor. Studieteknikförlaget har kurser i presentationsteknik.

Gå gärna en rundtur på vår hemsida, träffa våra föreläsare, läs om våra kurser och litteratur. Våra kurser och utbildningar är mycket uppskattade och har blivit uppmärksammade i media. Under referenser kan du läsa om hur kursdeltagarna uppfattar våra föreläsningar.

"Kunskap är näring för själen", PLATON