STUDIETEKNIK FÖR UNIVERSITET/HÖGSKOLA

Mattias Kellquist och Mats Eneroth ISBN 91-630-8338-8, 96 sidor, trådhäftad, 1999.

"Vårt nya, snabba kunskapssamhälle ställer hårdare krav på självstudier och det egna lärandet än tidigare. Nyckeln till framgång är att snabbt och effektivt kunna ta tillvara på ny information och kunskap. Effektiv studie- och inlärningsteknik blir därför en alltmer uppmärksammad del på universitet och högskolor runt om i världen."

Den här boken är en praktisk vägledning till framgångsrika studier för dig som studerar på universitet och högskola eller på annat sätt är intresserad av att lära dig tekniker för effektiv inlärning.

Studieteknik för universitet/högskola är ett resultat av mer än tjugotvå års samlade erfarenheter av arbete med utbildningar i accelererad inlärning och studieteknik. Syftet är att öka läsarens läshastighet, minneskapacitet, inlärningsförmåga, motivation och koncentration. Boken tar upp ämnen som speedreading, minnestekniker, effektiv lästeknik, mindmapping, intelligens och inlärningsstilar."

"Mattias Kellquist arbetar sedan flera år med att anordna utbildningar inom studie- och inlärningsteknik. Han är en av författarna till Studieteknikhandboken som hittills tryckts i mer än 20.000 exemplar

"Mats Eneroth utbildar sedan 1983 inom studieteknik, accelererad inlärning och presentationsteknik. Han utbildar årligen tusentals personer inom näringslivet samt på universitet, högskolor, gymnasieskolor och andra läroinrättningar."

Boken ingår som kurslitteratur på våra föreläsningar på universitet och högskolor.

Beställ böcker här