Litteratur

 
 STUDIETEKNIKHANDBOKEN

Mattias Kellquist och Rose-Marie Lundin ISBN 91-630-4694-6, 165 sidor, trådhäftad, 1996.

"Studieteknikhandboken sammanställer de väsentligaste teknikerna inom accelererad inlärning. Syftet är att öka läsarens motivation, koncentration, läshastighet, inlärningsförmåga och minneskapacitet. Man får lära sig att se tänkande som en färdighet vilken går att utveckla och bli mycket skicklig i. I boken redogörs för hur man på bästa sätt bearbetar information för inlärning och hågkomst genom tekniker som speedreading, effektiv läsning, minnestekniker, mindmapping och tanketräning."

"Mattias Kellquist arbetar sedan flera år med att anordna utbildningar inom studie- och inlärningsteknik. Han är också en av författarna till Studieteknik för universitet/högskola."

"Rose-Marie Lundin , civilekonom, undervisar sedan många år i företagsekonomi och studieteknik på universitet och högskolor runt om i landet."

Boken ingår som kurslitteratur på våra föreläsningar för gymnasie- och komvuxstudenter.

Beställ böcker här