sFöreläsare


Vi hjälper Dig gärna med arrangemang i studieteknik på Din skola!

Det finns metoder som kan förenkla inlärningen och förbättra studievanorna. Genom de väsentligaste teknikerna inom studieteknik kan man lära sig att läsa snabbare, planera sina läxor och uppgifter bättre och lära sig att anteckna mer effektivt. Detta har de elever som deltagit fått erfara!

Föreläsningarna anpassas efter era behov och kan hållas när som helst under terminen. Vi anlitas av gymnasieskolor, Komvux och KY-utbildningar runt om i landet. Detta inslag har blivit mycket uppskattat och till vissa skolor återkommer vi varje år.

Se Referenser

I föreläsningen ingår boken "Studieteknik för gymnasiet/Komvux", Eneroth/Kellquist, 2000.

Syftet är att öka dina elevers:
+ Läshastighet
+ Minneskapacitet
+ Inlärningsförmåga
+ Motivation
+ Koncentration

Dina elever kommer att lära sig följande:
Speedreading Hur de kan läsa mer än dubbelt så snabbt, med bättre koncentration och förståelse.
Minnestekniker Associering och visualisering. Hur de ökar sin minneskapacitet.
Effektiv Lästeknik Hur de snabbt skaffar dig en helhetsbild över ett ämne. Studieplanering, skumläsning, fördjupad läsning, betydelsen av repetitioner och frågeställningar. Hur de prioriterar sitt material och klarar sina prov.
Mindmapping Hur de lär sig en anteckningsteknik som är anpassad efter hjärnans sätt att lagra information. Anteckna överskådligt, kreativt och effektivt och kom ihåg lektionen bättre.
Inlärningsstilar och Intelligens Vilken inlärningsstil har vi? Vi går igenom De sju intelligenserna. Att intelligens är genetiskt betingad är inte vetenskapligt bevisat utan snarare ett populärt antagande. Människans intelligens är fullt utvecklingsbar.

Vill du ha mer information?
Kontakta oss:
Eva Griffith
eva.griffith@studieteknik.se

Resultatet blir framgångsrika studier, snabbare.