Beställ utbildningsdagar i effektivt lärande och presentationsteknik!

Välutbildad personal har på kort tid blivit en av de starkaste konkurrensfördelarna inför framtiden. Vi på Svenska Studieteknikförlaget verkar för att höja människors förmåga att vidareutveckla sin egen verksamhet. Vi utgår ifrån att alla människor är utvecklingsbara. Att ha god insikt i hur lärandet fungerar och hur man med enkla metoder kan effektivisera sitt lärande menar vi ger en avgörande trygghet för personlig vidareutveckling både inom och utanför arbetet. Vi hjälper dig att säkerställa maximalt resultat av en utbildningssatsning såväl som att underlätta för medarbetarna i deras dagliga informationsinhämtning.

Att kunna framföra ett budskap om en idé, en tjänst eller en vara på ett intresseväckande och seriöst sätt är en konst. Att hantera den konsten är också oerhört viktigt idag. Svenska Studieteknikförlaget har kurser i presentationsteknik som ger verktyg till att på ett lugnt och strukturerat sätt framföra ett budskap.

En utbildningsdag i effektivt lärande kan ha följande innehåll:

Speedreading
Hur man kan läsa mer än dubbelt så snabbt, med bättre koncentration och förståelse.

Minnesteknik
Associering och visualisering. Hur man ökar sin minneskapacitet. Inlärning och hågkomst.

Effektiv läsning
Hur man snabbt skaffar dig en helhetsbild över ett ämne. Organisering och prioritering av ett material och hur man klarar sina uppgifter.

En kurs i presentationsteknik kan ha följande innehåll:

Anteckningsteknik/Mindmapping
Anteckna överskådligt, kreativt och effektivt vid föreläsningar och sammanträden. Med denna teknik blir presentationer intressantare och deltagarna mer engagerade.

Nervositet
Rätt använd är den en tillgång. Lär dig att hantera den.

Kroppsspråk
Hur du säger det är viktigare än vad du säger.

Förberedelserna
Att vara rätt förberedd är nyckeln till en framgångsrik presentation.

Praktisk retorik
Orden som engagerar och påverkar.

Strukturera budskapet
Rätt disposition vid rätt tillfälle.

Hjälpmedel och hjälpmedelsteknik
Fel hjälpmedel på fel sätt kan söva vem som helst.

Våra uppdrag ser olika ut och anpassas efter behov. Utbildningsinsatsen kan vara en halvdag till tre dagar varvat med både teori och praktik. Vi har även anlitats för att ta ansvaret för innehållet på veckolånga kurser inom KY-utbildningar samt är på flera högskolor ett återkommande inslag i grundutbildningen.

Beställ offert i effektivt lärande
Beställ offert i presentationsteknik

Vill du ha mer information?
Kontakta oss:
Eva Griffith
eva.griffith@studieteknik.seResultatet ger ökad kunskapsinhämtning, snabbare.