Eva Griffith är mycket omtyckt som föreläsare i effektivt lärande och presentationsteknik. Eva har stor erfarenhet av att arbeta med olika sorters grupper inom näringslivet, högskoleklasser och högskoleförberedande utbildningar. Hon verkar över hela landet. Eva är mycket professionell som kursledare och förmedlar genom sin pedagogiska förmåga och engagemang kunskaper som är högt uppskattade av hennes kursdeltagare. Eva Griffith
Sarah Tegnér Mohringe håller föreläsningar inom ämnet effektiv inlärning. Med bakgrund inom mediebranschen, där hennes specialitet är informationsfilm, har hon stor erfarenhet av att på pedagogiskt sätt vidarebefordra kunskaper. Efter universitetsstudier i skiftande ämnen såsom filmvetenskap och företagsekonomi tillhör hon den första gruppen av "CBM" (Creative Business Management) i Sverige. Sarah är verksam inom näringslivet sedan 1992. Sarah Tegnér Mohringe