SvD
Artikel i SvD, 9 sep 98.

Ny studieteknik gav bättre resultat

Det går att plugga mycket mindre och ändå lära sig mer. Det lovar Mattias Kellquist, som gav sig in i studieteknikbranschen för några år sedan när han själv började på universitetet och fann hur mycket han hade missat. Så han följde råden på en inspirerande föreläsning i ämnet studieteknik, utvecklade den och skrev en bok tillsammans med sin kusin Rose-Marie Lundin, universitetslärare. Sedan klarade han kursen bra trots att han arbetade heltid samtidigt.
     -Jag minskade min studietid med 75 procent, berättar han. De flesta kan minska den med åtminstone 50. Detta låter förstås lockande och Mattias Kellquists och kamratenjohn Sjöbergs företag Svenska studieteknikförlaget är också framgångsrikt med sin kombination av storföreläsningar av experter och handbok att därefter följa. På Handelshögskolan i Göteborg t ex är kursen sedan ett par år obligatorisk för förstaårsstudenterna. Vid senaste utvärderingen var i80 av i82 studenter mycket nöjda.

Elever erbjuds föreläsning

I Stockholm blir så här i början av läsåret alla nya gymnasister uppringda av förlagets kommunikatörer och inbjudna till en halvdagsföreläsning, som inklusive bok kostar 460 kronor. För visst vill de väl förbättra sina studieresultat och få tid över? Och visst vill föräldrar hjälpa ungdomarna med det? Kanske gå med på föreläsningen i accelererad inlärning och effektiv läsning för 240 kronor. Amerikanska företag hävdar att de med hjälp av just accelererad inlärning kunnat förbättra studieresultat med upp till 661 procent.
     Mikael Söderlund nappade på idén och ägnade som andraårsgymnasist med samhällsvetenskaplig- ekonomisk inriktning en halvdag förra hösten åt en föreläsning i studieteknik. De praktiska övningarna gjorde att det var lätt att följa råden. Om snabbläsning och effektiv läsning, om olika knep att minnas bättre och omtanketräning. Men särskilt om anteckningsteknik, mindmapping.

"Läser klart snabbare"

- Jag märker nu att jag läser klart snabbare än mina kamrater, jag skummar texten och lär mig bara det som är viktigast. Mina anteckningar blir mycket mer koncentrerade när jag använder mindmapping och när man väl fått in tekniken går det hur lätt som helst.      Föreläsare på förlagets kurser är bl a Mats Eneroth och Hadar Hyttsten, som sedan i början av 8o-talet undervisat i inlärnings-, läs- och studieteknik på företag, studieförbund och organisationer. I lördags hölls en kurs för gymnasister på KTH i Stockholm, en kurs som upprepas den 10 och 11 oktober med Mats Eneroth som lärare.
ANNA LENA WIK-THORSELL