Motala tidning 12 september 2000.

Det gäller att ha rätt studieteknik.

Skolan har börjat igen efter sommarlovet. För många tar det emot att återigen sitta i skolbänken, att återigen läsa läxor och göra prov. Det finns inga genvägar förbi skolåren men det finns sådant som hjälper en på vägen. God studieteknik till exempel.

Många har nog varit med om det inför ett prov - man har läst igenom en text men kan ändå inte erinra sig om vad man läst efteråt. Man har bara suttit och stirrat på bokstäverna. -Om man läser en text långsamt tröttnar höger hjärnhalva och börjar tänka på annat, förklarar Mats Eneroth, föreläsare på Svenska Studieteknikförlaget i Stockholm. Därför är det viktigt att skapa en helhet mellan båda hjärnhalvorna.

Upplevelse

Studieteknikförlaget arbetar enbart med just studieteknik. De anordnar föreläsningar på universitet och högskolor och håller i utbildningsdagar för högskoleelever och gymnasister. I söndags besökte de exempelvis Linköping för att dela med sig av sina kunskaper till intresserade gymnasister. Föreläsningarna är mer som en praktisk upplevelse, berättar Mats Eneroth. Först har vi föreläsning och sedan får eleverna testa. Det brukar bli en intensiv dag men elevernas spontana reaktion är oftast "oj, vad det går fort".

Mats Eneroth är en av fyra huvudföreläsare som arbetar för Studieteknikförlaget. Han är den som arbetat där längst, i 18 år. -Studieteknik behövs, säger han bestämt. I låg- och mellanstadiet är pedagogiken oftast god men sedan är det som om allt avstannar. Med fler lärare inblandade blir det svårt att skapa en samlad bild av bra studieteknik. Mats Eneroth har tillsammans med Mattias Kellquist skrivit en handbok i studieteknik för gymnasiet och Komvux. Där i kan man läsa om olika inlärningstekniker samt få tips och råd inom ämnet. Men det här med studieteknik är inget nytt, poängterar Mats Eneroth. Vår bok bygger på gammal och beprövad teknik. Mindmapping exempelvis är en teknik från femtiotalet. Snabbläsning är en ännu äldre teknik.

Snabbläsning

Mindmapping är ett slags anteckningsteknik där man bygger upp anteckningen från ett nyckelord imitten till ett helt träd av information. Snabbläsning handlar om att öka läshastigheten men fortfarande kunna tolka all information. Med hjälp av övning kan man efter en tid läsa en text och förstå på mycket kortare tid än tidigare. Utöver mindmapping finns flera andra tekniker värda att pröva. Är man nyfiken på dessa kan man börja med att gå in på Studieteknikförlagets hemsida på Internet, www. studieteknik.nu. Oavsett om man är gammal eller ung har man helt klart nytta av studieteknik, av effektiva sätt att ta in kunskap. Och kunskap, som ni vet, kan man aldrig få för mycket av.

Av Gabriella Fäldt