DN
Artikel i EXPRESSEN
av Karin Sörbring, jan -00.

Så kan du bli bäst i klassen

Pluggproffset hjälper dig att förbättra studietekniken

Med rätt studieteknik kan du förbättra dina betyg - och få mer fritid. - Anteckna inte mekaniskt och se till att plugga på en plats där du trivs, tipsar Svenska Studieteknikförlagets Eva Griffith. Eva Griffith hade lätt att lära ända tills hon började på universitet. - Där tvingades jag att börja strukturera läsningen bättre för att klar ämneslärarkursen, berättar hon. I dag utbildar Eva Griffith elever samt anställda inom näringslivet i studieteknik. - Vanligast misstaget är kanske att man får panik av att tänka på bokens tjocklek och inte inser fördelarna med att avverka 30 sidor i taget, förklarar hon. Eva Griffith betonar vikten av att man provar sig fram till en passande studiemiljö.

"Gör mind-maps"

- Många har lättare att koncentrera sig om de lyssnar på klassisk musik. Det gäller att aktivera högra hjärnhalvan, så att fantasin inte skenar i väg på annat håll. Gör mind-maps med färgglada pennor eller använd dig av association när du vill minnas någonting. Man kan köra med tal-rim-metoden som går ut på att siffror ersätts med ord som rimmar, till exempel att två blir tå. Sedan länkar man ihop ordkombinationen till en fantasifull historia, säger Eva Griffith.

Överblicken det viktiga

Den som har ont om tid kan öva in "speed-reading". - Då fokuserar du på ordgrupper och fixerar inte varje ord i texten du läser. Överblicken är det viktiga. Sist, men inte minst, är det bra att förhöra och repetera. Föräldrarna kan stötta genom att vara aktiva i barnens skolarbete och uppmuntra dem att utveckla det de är bra på, påtalar Eva Griffith.

Eva Griffiths bästa tips:
Skapa överblick
Använd speed-reading
Ta hjälp av höger hjärnhalva
Skapa en bra studiemiljö
Gör mind-maps
Ta pauser
Sovra
Repetera

Källa: Svenska Studieteknikförlaget